PALVELUT

Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä tarpeen ja tilanteen mukaan. Kerron mielelläni valmennusteni tuloksista ja palautteista - otathan yhteyttä.

Johtajan 1-to-1 coaching

Mitä kokeneempi johtaja, sen vähemmän tarvitaan teknisiä johtamisoppeja. Aito itsetuntemus on johtajan tärkein työkalu.

Lue lisää

Johtoryhmän fasilitointi

Onko johtoryhmälläsi selkeä ja jaettu käsitys strategiasta, todellinen kyky käsitellä konflikteja ja tahto toimia yhtenä rintamana?

Lue lisää

Luennot ja puheenvuorot

Luento on yhtä tyhjän kanssa, ellei se innosta kuulijoita, herätä tunteita ja käynnistä toimintaa. Viestin täytyy kolahtaa.

Lue lisää

Andas 24h
Leadership-lataamo

Johtajan työ on merkityksellistä ja siitä tulee helposti osa identiteettiä. On kuitenkin tärkeää myös löytää takaisin itseensä, johtajaroolin taakse.

Lue lisää

Hevosavusteinen johtamisvalmennus

Hevosavusteisuus ei tarkoita ratsastamista, vaan hevosen läsnäoloa valmennustilanteessa. Hevonen peilaa meissä tapahtuvia asioita.

Lue lisää

Räätälöidyt
ohjelmat

Esihenkilöohjelmat, tiimikoulutus, muutoksen läpivienti, kasvun tuki...Teen sekä lyhyitä valmennuksia että pitkiä koulutusohjelmia myös hyvin räätälöidysti.

Kysy lisää