Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmän elinehdot ovat avoimuus ja luottamus.

Johtoryhmän on toimittava aidosti yhtenäisenä joukkueena ja pelattava vain yhteiseen maaliin. Siihen sisältyy yhtä lailla luottamuksen ja haavoittuvaisuuden osoittaminen kuin kyky olla eri mieltä ja käsitellä konflikteja. Psykologinen turvallisuus ei ole tahdon asia vaan käytännön kokemus.

Kysy lisää

Tuoko jokainen johtoryhmäläinen parhaansa esiin?

Johtoryhmän dynamiikkaan vaikuttavat niin henkilökohtaiset kuin ihmisten välisetkin tekijät. Pahimmillaan johtoryhmässä voi olla aikapommi tikittämässä.

 

Johtoryhmän fasilitointi alkaa aina lähtötilanteen kartoituksella; mitkä ovat teidän johtoryhmänne kipukohdat ja vahvuudet? Mitä haetaan?

Fasilitoinnin tukena käytän lukuisia eri teorioita ja viitekehyksiä jotka antavat raamit työstölle. Tärkeimmät työkaluni ovat kuitenkin aina kokemukseen perustuva osaaminen ja tinkimätön läsnäolo.

Käydään kartoituskeskustelu

Ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen jossa voimme kartoittaa johtoryhmätyöskentelyn vaihtoehtoja.